ชิ้นส่วนการอีเจ็ค

Ejector Space Components

ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  • ประเภท
  • ยี่ห้อ
อีเจ็คเตอร์พิน
อีเจ็คเตอร์บุช
รีเทอร์นพิน
เสาซัพพอร์ต
สต๊อปเปอร์

31

รายการ

ชิ้นส่วนการอีเจ็ค

ทั้งหมด

loading