บริษัท ซันไรส์เทคโนโลยี จำกัด

ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 30ปี ในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะทั่วไป แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ ต่างๆ เช่น เครื่องมือวัด เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าของเราเป็นสินค้าที่เราได้คัดเลือก และทดลองแล้ว ว่าเหมาะสมทั้งในเรื่องคุณภาพ และราคา สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยที่ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า ได้ซิ้อของที่ดีที่สุด เหมาะสมกับงานที่สุดแล้ว