ติดต่อเรา

Contact Us

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด

969 หมู่ 5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, 10280
02-030-0092 | sale@sunrisegr.com

บริษัท ซันไรส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

969 หมู่ 5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, 10280
02-030-0092 | sale@sunrisegr.com

Tel: 02-030-0092 เบอร์สำรอง 062-596-0510(-13)
Fax: 02-324-3190

Emails
ฝ่ายขาย: sale@sunrisegr.com
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: crm@sunrisegr.com
ฝ่ายจัดซื้อ: purchase@sunrisegr.com
ฝ่ายบุคคล: hr@sunrisegr.com
ฝ่ายบัญชี: acc@sunrisegr.com

LINE @sunrisegroup