ติดต่อเรา

Contact Us

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด

969 หมู่ 5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, 10280
02-030-0092 | [email protected]

บริษัท ซันไรส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

969 หมู่ 5 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, 10280
02-030-0092 | [email protected]

Tel: 02-030-0092 เบอร์สำรอง 062-596-0510(-13)
Fax: 02-324-3190

Emails
ฝ่ายขาย: [email protected]
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: [email protected]
ฝ่ายจัดซื้อ: [email protected]
ฝ่ายบุคคล: [email protected]
ฝ่ายบัญชี: [email protected]

LINE @sunrisegroup