Zero-Point Chuck System

Zero-Point Chuck System

ระบบแคลมป์งานพาเลท เปลี่ยนงานรวดเร็วแม่นยำ