หินเพชร

Diamond Stones

หินเพชร แบบมีด้ามจับ และ หินเพชร แบบแท่ง สำหรับการขัดแม่พิมพ์และโลหะชุบแข็ง

more
  • Model 16RSH-01/16RSH-02/16RSH-03/16RSH-04/16RS-04/16RS-05/16RS-06/16RS-08
ยี่ห้อ
SRT
SRT
  • ใช้กับวัสดุ

    ด้ามจับ

เลื่อนได้
หินเพชร drawing
Order
Code
Grit # (JIS) Type W X L
16RSH–01 200 / 400 / 600
800 / 1000 / 1200
1800 / 2000 / 3000
5000
Plastic Handle 10 2 40
16RSH–02 Steel Handle 5 2 40
16RSH–03 Steel Handle+2.5R 5 4 40
16RSH–04 Aluminum Handle 10 2 30
16RS–04 Blank 10 3 120
16RS–05 6 3 100
16RS–06 4 4 100
16RS–08 6 2 100
เลื่อนได้