หินขัดหยาบ Boride Rough Out

Boride Rough Out

หินขัดหยาบ Boride Rough Out เพื่อเฉือนเนื้อโลหะที่ไม่ต้องการทิ้ง อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการเตรียมชิ้นงานก่อนขัดจริง

เรียงรุ่นหินขัดหยาบตามความแข็งจากน้อยไปมาก 
RO-GS -> RO-MED -> ROUGH OUT -> RO-HARD

*หินขัดยี่ห้อ Boride จากสหรัฐอเมริกา สามารถจำหน่ายเป็นชิ้น หรือ ยกกล่อง จำนวนต่อกล่องตามตารางหัวข้อ (pcs/box) ราคาซื้อหิน Boride ยกกล่องถูกกว่า และไปพร้อมกล่องสินค้า

more
 • Manufacturer Code Rough Out
ยี่ห้อ
Boride
Boride
 • ใช้กับวัสดุ

  Tool Steel

  Mold Steel

  Aluminum

  Non-Ferrous

  Stainless

  EDM Scale

เลื่อนได้
หินขัดหยาบ Boride Rough Out drawing
Shape Rough Out pcs /
box
Grit # (ANSI) / Order Code
Inch mm #80 #100 #120 #180
Rectangle 1/4 x 1 x 8 6 x 25 x 200 12 16029516 16029530 16029545 16029575
1/2 x 1 x 8 13 x 25 x 200 16029519 16029533 16029548 16029578
1 x 1 x 8 25 x 25 x 200 6 16029521 16029536 16029551 16029581
1 x 2 x 8 25 x 50 x 200 3 16029524 16029539 16029554 16029584
เลื่อนได้