สปริงสีส้ม (Medium Deflection)

Orange Spring (Medium Deflection)

สปริงขด สปริงดันกลับ สปริงยุบตัวสูงสีส้ม ยุบตัวได้ปานกลาง รุ่น 19SSS

JIS Standard

more
  • Model 19SSS
  • Manufacturer Code SSS/SWS
เลื่อนได้
สปริงสีส้ม (Medium Deflection) drawing
Order
Code
D L d Spring Constant 1,000,000 times
N/mm(kgf/mm) 40%
Deflection
Load
N (kgf)
19SSS14.5-050 14.5 50 8.5 9.80 (1.00) 20 196.0
(20.0)
19SSS17-030 17 30 10.5 24.52 (2.50) 12 294.2
(30.0)
19SSS17-060 17 60 10.5 12.26 (1.25) 24 294.2
(30.0)
19SSS21-050 21 50 13.5 21.10 (2.15) 20 422
(43.0)
19SSS21-060 21 60 13.5 17.58 (1.79) 24 422
(43.0)
19SSS21-070 21 70 13.5 15.07 (1.54) 28 422
(43.0)
19SSS21-080 21 80 13.5 13.19 (1.34) 32 422
(43.0)
19SSS26-060 26 60 16.5 23.71 (2.42) 24 569
(58.0)
19SSS26-070 26 70 16.5 20.32 (2.07) 28 569
(58.0)
19SSS31-040 31 40 21 49.00 (5.00) 16 784
(79.9)
19SSS31-150 31 150 21 13.07 (1.33) 60 784
(79.9)
19SSS37-040 37 40 26 52.13 (5.32) 16 834
(85.0)
19SSS37-070 37 70 26 29.79 (3.04) 28 834
(85.0)
19SSS37-100 37 100 26 20.85 (2.13) 40 834
(85.0)
19SSS37-150 37 150 26 13.90 (1.42) 60 834
(85.0)
เลื่อนได้