หินขัด อลูมินัม Boride T-4

Boride T-4 Aluminum Stone

หินขัดโลหะเนื้ออ่อนต่างๆ เช่นอลูมินัม (อลูมิเนียม) Boride T-4 โดยไม่ทำให้พื้นผิวชิ้นงานเป็นแผล

*หินขัดยี่ห้อ Boride จากสหรัฐอเมริกา สามารถจำหน่ายเป็นชิ้น หรือ ยกกล่อง จำนวนต่อกล่องตามตารางหัวข้อ (pcs/box) ราคาซื้อหิน Boride ยกกล่องถูกกว่า และไปพร้อมกล่องสินค้า

more
  • Manufacturer Code T-4
ยี่ห้อ
Boride
Boride
  • ใช้กับวัสดุ

    Tool Steel

    Mold Steel

    Aluminum

    Non-Ferrous

เลื่อนได้
หินขัด อลูมินัม Boride T-4 drawing
Shape T4 pcs /
box
Grit Size / Order Code


Inch mm #150 #220 #320 #400 #600 #800 #1000 #1200
Rectangle 1/8 x 1/4 x 6 3 x 6 x 150 12 16038192 16038352 16038432 16038512 16038592 16077330 16077440 16077500
1/8 x 1/2 x 6 3 x 13 x 150 16038196 16038356 16038436 16038516 16038596 16077331 16077441 16077501
1/8 x 1 x 6 3 x 25 x 150 16038214 16038357 16038437 16038517 16038597 16077332 16077442 16077502
1/4 x 1/4 x 6 6 x 6 x 150 16038208 16038368 16038448 16038528 16038608 16077333 16077443 16077503
1/4 x 1/2 x 6 6 x 13 x 150 16038212 16038372 16038452 16038532 16038612 16077334 16077444 16077504

1/4 x 1 x 6 6 x 25 x 150 16038216 16038376 16038456 16038536 16038616 16077335 16077445 16077505

1/2 x 1 x 6 1/2 x 1 x 6 16038226 16038388 16038468 16038551 16038631 16077336 16077446 16077506

1 x 1 x 6 25 x 25 x 150 6 16038232 16038392 16038472 16038552 16038632 16077337 16077447 16077507
เลื่อนได้