หินขัด เซรามิคไฟเบอร์ ขนาดเล็ก

Mini Ceramic Fiber Stone

หินขัดเซรามิคไฟเบอร์สโตนขนาดเล็ก สำหรับขัดเงาร่องเล็กมากพิเศษในแม่พิมพ์และงานโลหะ มีคุณสมบัติสามารถงอได้ดีขณะขัด

more
  • Model 16MOS/16MBS/16MYS/16MRS/16MOG/16MBG/16MYG/16MRG
ยี่ห้อ
SRT
SRT
  • ใช้กับวัสดุ

    Mold Steel

เลื่อนได้
หินขัด เซรามิคไฟเบอร์ ขนาดเล็ก drawing
Grit # (JIS) Color Shape / Order Code
Rectangle Round
0.5 x 0.5 x 50 0.7 x 0.7 x 50 0.9 x 0.9 x 50 1.0 x 2.0 x 100 Ø0.9 x 50 Ø2.0 x 100
#250 Orange 16MOS-055 16MOS-075 16MOS-095 16MOS-121 16MOG-105 16MOG-201
#400 Blue 16MBS-055 16MBS-075 16MBS-095 16MBS-121 16MBG-105 16MBG-201
#700 Yellow 16MYS-055 16MYS-075 16MYS-095 16MYS-121 16MYG-105 16MYG-201
#1200 Red 16MRS-055 16MRS-075 16MRS-095 16MRS-121 16MRG-105 16MRG-201
เลื่อนได้