สโตรคเอ็นบล็อค

Stroke End Blocks

สโตรคเอ็นบล็อคชุดไกด์โพสท์ เพื่อการเก็บรักษาแม่พิมพ์, สามารถสั่งซื่อได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และการปรับแต่ง (เช่นการคล้องโซ่) อุปกรณ์อะไหล่มาตรฐานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

แบบเต็มวง : 25SEB
แบบครึ่งวง : 25SSB
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากในแคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั้ม

more
  • Model 25SEB/25SSB
  • Manufacturer Code CEB/CSB
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    อุปกรณ์

เลื่อนได้
สโตรคเอ็นบล็อค drawing
Model PD H1
5mm increment
Color D D1 D2 S h Bolts
25SEB 25 10 – 50 R
(สีแดง/Red)


Y
(สีเหลือง/Yellow)
46 31.5 36 37 2 10 M4 x 0.7
32 10 – 60 56 41 45 45
38 15 – 70 72 49 56 60 3 M5 x 0.8
50 20 – 80 86 62 68 72 M6 x 1.0
60 20 – 80 112 76 84 92 12 M8 x 1.25
80 20 – 80 140 100 108 116
เลื่อนได้
Model PD H2
5mm increment
Color D r1 r2 r3 h A
25SSB 25 10 – 40 R
(สีแดง/Red)


Y
(สีเหลือง/Yellow)
46 15.75 18 23 2 22
32 10 – 40 56 20.5 22.5 28 27
38 10 – 50 72 24.5 28 36 3 35
50 10 – 50 86 31 34 43 42
60 10 – 50 112 38 42 56 55
80 10 – 50 140 50 54 70 69
เลื่อนได้
Model PD H1
5mm increment
Color
สี
H2
5mm increment
Color
สี
Chain Type
ประเภทโซ่
25SEB-S
(25SSB x1)

25SEB-W
(25SSB x2)
25 10 – 50 R
(สีแดง/Red)

Y
(สีเหลือง/Yellow)
10 – 40 R
(สีแดง/Red)

Y
(สีเหลือง/Yellow)
S
(normal)

RS
(Strong Chain)
32 10 – 60 10 – 40
38 15 – 70 10 – 50
50 20 – 80 10 – 50
60 20 – 80 10 – 50
80 20 – 80 10 – 50
เลื่อนได้