สโตรคเอ็นบล็อค หน้าเรียบ

Flat Stroke End Blocks

สโตรคเอ็นบล็อคแบบหน้าเรียบ เพื่อการเก็บรักษาแม่พิมพ์, สามารถสั่งซื่อได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และการปรับแต่ง (เช่นการคล้องโซ่) อุปกรณ์อะไหล่มาตรฐานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สโตรคเอ็นบล็อคสำหรับ ชุดไกด์โพสท์ธรรมดา : 25SEBY, 25SSBY
สโตรคเอ็นบล็อคสำหรับ ชุดไกด์โพสท์ลูกปืน : 25SEBA, 25SSBA
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากในแคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั้ม

more
  • Model 25SEBY/25SSBY/25SEBA/25SSBA
  • Manufacturer Code SEBY/SSBY/SEBA/SSBA/CEBA/CEBY/CSBA/CSBY
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    อุปกรณ์

เลื่อนได้
สโตรคเอ็นบล็อค หน้าเรียบ drawing
Model PD H1
5mm increment
Color D D1 S Bolts
25SEBY
25SEBA
25 10 – 50 R
(สีแดง/Red)


Y
(สีเหลือง/Yellow)
46 29 37 10 M4 x 0.7
32 10 – 50 56 37 45
38 15 – 50 72 43 60 M5 x 0.8
50 20 – 50 86 56 72 M6 x 1.0
60 20 – 50 112 66 92 12 M8 x 1.25
80 20 – 50 140 88 116
เลื่อนได้
Model PD H2
5mm increment
Color D r1 r2
25SSBY
25SSBA
25 10 – 40 R
(สีแดง/Red)


Y
(สีเหลือง/Yellow)
46 14.5 23
32 10 – 40 56 18.5 28
38 10 – 50 72 21.5 36
50 10 – 50 86 28 43
60 10 – 50 112 33 56
80 10 – 50 140 44 70
เลื่อนได้
Model PD H1
5mm increment
Color
สี
H2
5mm increment
Color
สี
Chain Type
ประเภทโซ่
25SEBY-S
(For Guide Post Set)

25SEBA-S
(For Ball Guide Post)
25 10 – 50 R
(สีแดง/Red)

Y
(สีเหลือง/Yellow)
10 – 40 R
(สีแดง/Red)

Y
(สีเหลือง/Yellow)
S
(normal)

RS
(Strong Chain)
32 10 – 50 10 – 40
38 15 – 50 10 – 50
50 20 – 50 10 – 50
60 20 – 50 10 – 50
80 20 – 50 10 – 50
เลื่อนได้