หินขัดอีดีเอ็ม Boride สีส้ม

Boride Orange-EDM

หินขัด อีดีเอ็ม สีส้ม Boride Orange-EDM ออกแบบมาเพื่อการขัดรอยไหม้บนผิว โลหะโดยเฉพาะ

*หินขัดยี่ห้อ Boride จากสหรัฐอเมริกา สามารถจำหน่ายเป็นชิ้น หรือ ยกกล่อง จำนวนต่อกล่องตามตารางหัวข้อ (pcs/box) ราคาซื้อหิน Boride ยกกล่องถูกกว่า และไปพร้อมกล่องสินค้า

more
  • Manufacturer Code Orange EDM
ยี่ห้อ
Boride
Boride
  • ใช้กับวัสดุ

    EDM Scale

เลื่อนได้
หินขัดอีดีเอ็ม Boride สีส้ม drawing
Shape Orange EDM pcs /
box
Grit # (ANSI) / Order Code
Inch mm #120 #180 #220 #320 #400 #600
Rectangle 1/16 x 1/4 x 6 1.5 x 6 x 150 12 16082005 16082080 16082203 16082307 16082405 16082604
1/16 x 1/2 x 6 1.5 x 13 x 150 16082011 16082085 16082215 16082311 16082412 16082606
1/8 x 1/8 x 6 3 x 3 x 150 16082015 16082101 16082219 16082319 16082417 16082615
1/8 x 1/4 x 6 3 x 6 x 150 16082019 16082115 16082225 16082322 16082419 16082619
1/8 x 1/2 x 6 3 x 13 x 150 16082021 16082120 16082230 16082325 16082421 16082623
1/8 x 1 x 6 3 x 25 x 150 16082023 16082126 16082232 16082330 16082425 16082627
5/32 x 5/32 x 6 4 x 4 x 150 16082029 16082129 16082236 16082335 16082430 16082633
1/4 x 1/4 x 6 6 x 6 x 150 16082035 16082137 16082239 16082340 16082439 16082637
1/4 x 1/2 x 6 6 x 13 x 150 16082042 16082142 16082242 16082342 16082442 16082642

1/4 x 1 x 6 6 x 25 x 150 16082045 16082149 16082252 16082346 16082455 16082659

3/8 x 3/8 x 6 10 x 10 x 150 16082055 16082144 16082254 16082355 16082457 16082661
Round Ø1/4 x 5.5 Ø6 x 140 16082083 16082145 16082283 16082367 16082471 16082695
Triangle 1/4 x 1/4 x 6 6 x 6 x 150 16082066 16082150 16082270 16082362 16082465 16082700
3/8 x 3/8 x 6 10 x 10 x 150 16082070 16082155 16082275 16082365 16082467 16082705
เลื่อนได้