ด้ามจับหินขัด

Stone Holder

ด้ามจับหินขัด Mini Ceramic Fiber Stone, หิน Ceramic Fiber Stone และ หิน Polishing Stone (Oil Stone) สำหรับการขัดด้วยมือ ช่วยไม่ให้หินที่บางแตกหักขณะขัด และยังช่วยให้จับได้กระชับมือยิ่งขึ้น

more
  • Model 16XH
ยี่ห้อ
SRT
SRT
  • ใช้กับวัสดุ

    ด้ามจับ

เลื่อนได้
ด้ามจับหินขัด drawing
Order Code Type Use With Holding Dimension
16XH-007 Mini Ceramic Fiber Stone Mini Ceramic Fiber Stone 0.5 x 0.5 , D0.7 Round 0.7mm
16XH-009 Mini Ceramic Fiber Stone 0.7 x 0.7 , D0.9 Round 0.9mm
16XH-013 Mini Ceramic Fiber Stone 0.9 x 0.9 , D1.3 Round 1.3mm
16XH-200 Mini Ceramic Fiber Stone 2 x 1 , D2.0 Round 2.0mm
16XH-22 Round Ceramic Fiber Stone Ceramic Fiber Stone Round D3.0 Round 3.0mm
16XH-041 Ceramic Fiber Stone Ceramic Fiber Stone 4 x 1mm Flat 4x1mm
16XH-061 Ceramic Fiber Stone 6 x 1mm Flat 6x1mm
16XH-101 Ceramic Fiber Stone 10 x 1mm Flat 10x1mm
16XH-062 Polishing Stone
(Oil Stone)
Polishing Stone 1/8” x 1/4” , 1/8” x 1/8” Flat 6x3mm
16XH-133 Polishing Stone 1/8” x 1/2” Flat 13x3mm
16XH-136 Polishing Stone 1/4” x 1/2” , 1/4” x 1/4” Flat 13x6.3mm
เลื่อนได้