ชุดแมนิโฟลด์เครื่องฉีดพลาสติก พร้อมเกจวัด

Fine Mold Cooling Manifold

ชุดแมนิโฟลด์เครื่องฉีดพลาสติก พร้อมเกจวัด Fine Mold Cooling Manifold สำหรับประกอบเข้ากับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดพลาสติก
เลือกได้แบบรุ่นการไหล 8ลิตร/นาที (8L/min) หรือ 10ลิตร/นาที (10L/min)
Model: 21LT

more
  • Model 21LT
  • Manufacturer Code LT
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    แมนิไฟลด์

เลื่อนได้
ชุดแมนิโฟลด์เครื่องฉีดพลาสติก พร้อมเกจวัด drawing
Order Code IN / OUT A Main Tube
8L / Min 10L / Min
21LT-100-080 21LT-100-100 1 x 1 72 G3/4”
21LT-200-080 21LT-200-100 2 x 2 124
21LT-300-080 21LT-300-100 3 x 3 177
21LT-400-080 21LT-400-100 4 x 4 229
21LT-500-080 21LT-500-100 5 x 5 282
21LT-600-080 21LT-600-100 6 x 6 334
21LT-700-080 21LT-700-100 7 x 7 387
21LT-800-080 21LT-800-100 8 x 8 439
21LT-1000-080 21LT-1000-100 10 x 10 543
21LT-1200-080 21LT-1200-100 12 x 12 647
เลื่อนได้