ชุดแมนิโฟลด์เครื่องฉีดพลาสติก

Mold Cooling Manifold

ชุดแมนิโฟลด์เครื่องฉีดพลาสติก Mold Cooling Manifold สำหรับประกอบเข้ากับระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดพลาสติก
เลือกได้แบบ 1 ทาง / 2 ทาง / 2 ทาง มีวาว์ล
Model: 21AL

more
  • Model 21AL
  • Manufacturer Code AL
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    แมนิไฟลด์

เลื่อนได้
ชุดแมนิโฟลด์เครื่องฉีดพลาสติก drawing
1 Main Tube
Order Code
Color IN / OUT L l Main Tube
21AL01X02 B
(blue handle)

R
(red handle)
2 92 - 1''
21AL01X03 3 133 42
21AL01X04 4 174 83
21AL01X05 5 215 124
21AL01X06 6 256 165
21AL01X07 7 297 203
21AL01X08 8 338 247
21AL01X10 10 420 249
21AL01X12 12 502 411
เลื่อนได้
2 Main Tubes
Order Code
IN / OUT L l Main Tube
No Valve With Valve
21AL02X02 21ALV02X02 2 x 2 174 83 1''
21AL03X03 21ALV03X03 3 x 3 256 165
21AL04X04 21ALV04X04 4 x 4 338 247
21AL05X05 21ALV05X05 5 x 5 420 329
21AL06X06 21ALV06X06 6 x 6 502 411
21AL07X07 21ALV07X07 7 x 7 584 493
21AL08X08 21ALV08X08 8 x 8 666 575
21AL10X10 21ALV10X10 10 x 10 830 739
21AL12X12 21ALV12X12 12 x 12 994 903
เลื่อนได้