หินขัดหยาบ Boride RO-Med

Boride RO-Med Stone

หินขัดหยาบ RO-Med ความแข็งปานกลาง มีตัวเลือกขนาดใหญ่กว่าหินขัดทั่วไป และมีเบอร์หยาบ เหมาะสำหรับการเตรียมชิ้นงานก่อนขัดจริง

เรียงรุ่นหินขัดหยาบตามความแข็งจากน้อยไปมาก 
RO-GS -> RO-MED -> ROUGH OUT -> RO-HARD

*หินขัดยี่ห้อ Boride จากสหรัฐอเมริกา สามารถจำหน่ายเป็นชิ้น หรือ ยกกล่อง จำนวนต่อกล่องตามตารางหัวข้อ (pcs/box) ราคาซื้อหิน Boride ยกกล่องถูกกว่า และไปพร้อมกล่องสินค้า

more
 • Manufacturer Code RO-Med
ยี่ห้อ
Boride
Boride
 • ใช้กับวัสดุ

  Tool Steel

  Mold Steel

  Aluminum

  Non-Ferrous

  Stainless

  EDM Scale

เลื่อนได้
หินขัดหยาบ Boride RO-Med drawing
Shape RO-Med pcs /
box
Grit # (ANSI) / Order Code
Inch mm #80 #100 #150 #220
Rectangle 1/4 x 1 x 8 6 x 25 x 200 12 16029200 16029230 16029260 16029290
1/2 x 1 x 8 13 x 25 x 200 16029210 16029240 16029270 16029300
1 x 2 x 8 25 x 50 x 200 3 16029220 16029250 16029280 16029310
เลื่อนได้