สปริงไกด์ยูนิต

Spring Guide Unit

สปริงไกด์ยูนิต สำหรับสปริงแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ สามารถเลือกชุดเต็ม หรือสั่งแยกชิ้น
ชุดเต็ม : 25SUK
เฉพาะไกด์ : 25SUKGP
เฉพาะ Separate Disk : 25SUKSD
เฉพาะ Pressure Disk : 25SUKPD

more
  • Model 25SUK/25SUKGP/25SUKSD/25SUKPD
  • Manufacturer Code SUK/SUKGP/SUKSD/SUKPD/CUK/CUKGP/CUP/CUR
เลื่อนได้
สปริงไกด์ยูนิต drawing
Model Spring
Type
D FL L 1mm increments d D1 D2 MxP B b
FL
90 100 125 150 175 200 250 300 350 *400 *450 *500
25SUK F (Yellow)
L (Blue)
M (Red)
H (Green)
40 90
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
68
-
90
80
-
100
90
-
125
105
-
150
130
-
175
145
-
200
195
-
250
240
-
300
- - - - 19 50 28 12x1.75 24 12
50 95
-
125
110
-
150
120
-
175
135
-
200
185
-
250
225
-
300
275
-
350
325
-
400
375
-
450
425
-
500
24 60 36 16x2.0 28 17
60 29 70 43
70 - - - 35 80 48 20x2.5 33 22
เลื่อนได้
Model Coil Spring
OD
FL L 1mm increments d b C MxP B
FL
90 100 125 150 175 200 250 300 350 *400 *450 *500
25SUKGP 40 90
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
68
-
90
80
-
100
90
-
125
105
-
150
130
-
175
145
-
200
195
-
250
240
-
300
- - - - 19 12 7 12x1.75 24
50 95
-
125
110
-
150
120
-
175
135
-
200
185
-
250
225
-
300
275
-
350
325
-
400
375
-
450
425
-
500
24 17 10 16x2.0 28
60 29 17 10
70 - - - 35 22 10 20x2.5 33
เลื่อนได้