วอชเชอร์สำหรับสปริง

Washers for Die Springs

วอชเชอร์ เหล็กกล้า สำหรับประกอบชุดสปริงไกด์
Models : 25SSWA, 25SSWB, 25SSWC

more
  • Model 25SSWA/25SSWB/25SSWC
  • Manufacturer Code SSWA/SSWB/SSWC
เลื่อนได้
วอชเชอร์สำหรับสปริง drawing
Model D t D Spring
OD
25SSWA 5 1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
3.0 6
7 5.0 8
9 6.0 10
11.5 7.0 12
13 8.0 14
15 9.0 16
17 10.0 18
19 12.0 20
21 12.0 22
24 14.5 25
26 15.0 27
29 17.0 30
34 20.0 35
39 23.0 40
เลื่อนได้
Model D d L Spring
OD
25SSWB 7 3.5 4.0 8
9 4.5 5.0 10
11 5.5 6.0 12
13 6.5 7.0 14
15 7.5 8.0 16
17 8.5 9.0 18
19 9.5 10.0 20
21 10.5 11.0 22
24 12.0 12.0 25
26 13.0 13.0 27
29 14.5 15.0 30
34 17.0 17.0 35
39 19.5 20.0 40
เลื่อนได้
Model D d L Spring
OD
25SSWC 7 3.5 4.0 8
9 4.5 5.0 10
11 5.5 6.0 12
13 6.5 7.0 14
15 7.5 8.0 16
17 8.5 9.0 18
19 9.5 10.0 20
21 10.5 11.0 22
24 12.0 12.0 25
26 13.0 13.0 27
29 14.5 15.0 30
34 17.0 17.0 35
39 19.5 20.0 40
เลื่อนได้