สปริงไกด์พิน

Spring Guide Pins

สปริงไกด์พิน (Spring Guide Pins) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ไกด์พินเพื่อใช้ประกอบเป็นชุดสปริงไกด์
Model: 25SGA

more
  • Model 25SGA
  • Manufacturer Code SGA
เลื่อนได้
สปริงไกด์พิน drawing
Model D L MxP L1 b H B F R T d Spring OD
5mm increments Yellow Load > Yellow
25SGA 7 20 ~ 50 4x0.7 7 3 3 4 8 1 3 6 14 14
8 16 16
9 20 ~ 75 5x0.8 8 4 3 6 8 2 4 8 18 18
10 - 20
11 20 ~ 85 6x1.0 10 5 4 8 8 2 5 10 20 22 22
12.5 - 25
13.5 20 ~ 125 8x1.25 17
(12)
6 4 11 10 3 5
(10)
13 25 – 27 27
15 - 30
16 30 -
17.5 30 ~ 185 10x1.5 20
(15)
8 5 14 12 3 5
(10)
16 - 35
19 35 -
20 - 40
22 30 ~ 215 12x1.75 23
(18)
10 6 17 14 3 5
(10)
20 40 -
25 - 50
27.5 50 -
30 50 ~215 16x2.0 27
(22)
14 8 22 16 3 5
(10)
25 - 60
33 60 -
เลื่อนได้