ชุดพั้นช์สตริปเปอร์

Punch Stripper Unit

ชุดพั้นช์สตริปเปอร์ จำหน่ายเป็นชุดพร้อมสปริงและแผ่นปิด
เลือก Model ตามรูปแบบปากรูที่ต้องการ
Model: 25PSUB / 25PSUA / 25PSUE / 25PSUR

more
  • Model 25PSUB/25PSUA/25PSUE/25PSUR
  • Manufacturer Code PSUB/PSUA/PSUE/PSUR/BPSA/BPSB/BPSE/BPSR
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • รูปทรง

    สตริปเปอร์

เลื่อนได้
ชุดพั้นช์สตริปเปอร์ drawing
Model D Punch Length 25PSUA 25PSUR 25PSUE
P
0.1mm increment
P
0.1mm increment
W
0.1mm increment
P
0.1mm increment
W
0.1mm increment
25PSUB
25PSUA
25PSUR
25PSUE
10 80 3.0 – 11.0 3.0 – 8.0 3.0 – 8.0 3.1 – 11.0 3.0 – 10.8
90
13 80 3.0 – 14.0 3.0 – 10.1 3.0 – 10.1 3.1 – 14.0 3.0 – 13.8
90
16 90 3.0 – 17.0 3.0 – 12.3 3.0 – 12.3 3.1 – 17.0 3.0 – 16.8
เลื่อนได้
D Punch Length ST T t1 H t2 H1 E h t3 C F G D0 D1 K L W d B a Spring Capped Screw
10 80 12 44 4.5 23 5 45 9 18 4 21 20 9 20 33 44 49.5 27 9 13 1.5 19SL27-030 24CB8x60
90 11.2 50 5.5 27.2 55 8 23.8 1.3 19SM27-035
13 80 12 44 4.5 23 45 9 18 23 26 1.5 19SL27-030
90 11.2 50 5.5 27.2 55 8 23.8 1.3 19SM27-035
16 90 16 53 5 28 4.5 55 13 24 3 26 24 13.5 30 41 50 60.5 36 11 19 1.5 19SL35-040 24CB10x60
เลื่อนได้