บอร์เกจ

Bore Gages

อุปกรณ์การวัดค่าด้านในรู บอร์เกจ (Bore Gages)