ชิ้นส่วนแคมสไลด์

Cam Slide Components

ชิ้นส่วนแคม และ งานสไลด์ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

  • ประเภท
  • วัสดุ
  • การหล่อลื่น
  • ยี่ห้อ
อัพเปอร์เพลท
ไซด์บล็อค
ไกด์
เซ็นเตอร์คีย์
ดเวลเพลท
รีเทอร์นเพลท
ตัวหยุด
ชุดสปริง

34

รายการ

ชิ้นส่วนแคมสไลด์

ทั้งหมด

loading