ด้ามจับหัวปาด

Face Milling Chucks

ด้าม NT, BT และ หัวปาด สำหรับปาดหน้าบนเครื่องมิลลิ่ง