หัวจับดอกต๊าป

Tapping Chucks

หัวจับ และ คลอเล็ทจับต๊าป สำหรับเครื่องต๊าปแบบแขน