หัวมิลลิ่งชัค

Milling Chucks

จับเอ็นมิลแบบต่างๆ จับคลอเร็ท เครื่องมิลลิ่ง

คลอเร็ท
ด้าม MT
ด้ามตรง
ด้าม R8
ด้าม BT
ด้าม NT

11

รายการ

หัวมิลลิ่งชัค

ทั้งหมด

loading