หัวคว้าน

Boring Heads

ชุดหัวคว้าน และ หัวปาด สำหรับคว้านรูบนเครื่องจักร