หัวจับดอกสว่าน

Drill Chucks

จับดอกสว่านแบบก้านตรง และ ก้านเทเปอร์

หัวจับสว่าน
ด้าม MT
ด้ามตรง
ด้าม R8
ด้าม BT
ด้าม NT

9

รายการ

หัวจับดอกสว่าน

ทั้งหมด