แม่เหล็กไฟฟ้า จับชิ้นงาน

Electromagnetic Chucks

สำหรับเครื่องเจียร มิลลิ่ง และ กลึง

  • ประเภท
  • เส้นแรง
  • ยี่ห้อ