แม่เหล็กถาวร จับชิ้นงาน

Permanent Magnetic Chucks

วีบล๊อก และ แม่เหล็กจับชิ้นงานบนเครื่องจักร

  • ประเภท
  • เส้นแรง
  • ยี่ห้อ
V-Block
สีเหลียม
วงกลม
เอียงองศา
Sine

17

รายการ

แม่เหล็กถาวร จับชิ้นงาน

ทั้งหมด

loading