ไดอัลเกจ

Dial Gages

ไดอัลอินดิเคเตอร์ และระบบแขนจับยึดไดอัลฐานแม่เหล็ก

  • ประเภท
  • ยี่ห้อ
ไดอัล
แบบเสา
ล็อคจุดเดียว
ฐาน
ชิ้นส่วนประกอบ

23

รายการ

ไดอัลเกจ

ทั้งหมด

loading