เครื่องลบมุมโลหะ

Chamfer Machines

ลบมุมให้เป็นแชมเฟอร์ (chamfer) บนชิ้นส่วนโลหะ