ตะไบเพชร

Diamond Files

ขัดด้วยมือ และ ขัดด้วยเครื่อง แต่งแม่พิมพ์ วัสดุเนื้อแข็ง