รีเทนเนอร์ แม่พิมพ์ปั๊ม

Retainers for Stamping Die

ชุดยึดพั้นช์ และ ยึดดาย สำหรับแม่พิมพ์ปั๊ม

เอ็นรีเทนเนอร์
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ซีเล็ค
สตริปเปอร์

15

รายการ

รีเทนเนอร์ แม่พิมพ์ปั๊ม

ทั้งหมด

loading