ข้อต่อลม

Air Fittings

ข้อต่อพุชอิน สำหรับต่อระบบลมเครื่องจักร แม่พิมพ์ต่างๆ

มีเกลียว
ข้อลดขนาด
ขนาดเดียวสองด้าน

26

รายการ

ข้อต่อลม

ทั้งหมด

loading