แคลมป์ยึดแม่พิมพ์

Mold Clamps

ชิ้นส่วนสตัด นัท และ แคลมป์สำหรับจับยึดแม่พิมพ์

ชุดแคลมป์
แคลมป์
สตัด
น็อต
บล็อค

20

รายการ

แคลมป์ยึดแม่พิมพ์

ทั้งหมด

loading