สปริงแม่พิมพ์

Mold Springs

โมลด์สปริง สปริงขดแบ่งสีตามแรง สำหรับแม่พิมพ์ฉีด