ชุดสไลด์คอร์

Slide Core Units

และ loose core มาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

รุ่นตายตัว
รุ่นปรับได้
ทรงกลม

21

รายการ

ชุดสไลด์คอร์

ทั้งหมด

loading