ชิ้นส่วนตั้งตำแหน่ง

Positioning

บล๊อคเทเปอร์ และ ตรง สำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

เทเปอร์บล็อค
บล็อคตรง
สไลด์บล็อค

15

รายการ

ชิ้นส่วนตั้งตำแหน่ง

ทั้งหมด

loading