สไลด์เพลท

Slide Plates

แผ่นสไลด์ ทองเหลือง เหล็กหล่อ ซินเตอร์ และเพลนแบริ่งต่างๆ