ตลับลูกปืน

Ball Bearings

ลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ABEC-1 / JIS B1514 Class 0