ยูรีเทนสำหรับแม่พิมพ์

Urethane for Stamping Die

โพลียูรีเทน สำหรับประกอบใช้กับแม่พิมพ์