แผ่นขัดงาน

Abrasive Sheets

แผ่นฟรอยด์เพชรขัดงาน และผ้าเพชรขัดงาน