ยันศูนย์

Lathe Centers

ปั้นจี๋ยันศูนย์เครื่องกลึง แบบยันศูนย์ตาย และยันศูนย์เป็น