อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

Work Holding

สำหรับเครื่องจักรมิลลิ่ง เจียร กลึง วายคัท

  • ประเภท
  • ยี่ห้อ
V-Block
โต๊ะหมุน
หัวแบ่ง
ตั้งองศา
ปากกาวายคัท
เครื่องเจียรพั้นช์
ซอฟจอล

24

รายการ

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

ทั้งหมด

loading