ปากกาจับชิ้นงานเจียรนัย

Grinding Vises

toolmakers vise ปากกาจับฉาก งานเจียรนัย