ระบบลิเนียร์สเกล

Linear Scale System

แกนลิเนีย และ ตู้ดิจิตัล สำหรับเครื่องจักร