สปริงแม่พิมพ์

Die Springs

สปริงขด สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มแบ่งสีตามความแรงที่รับได้

15

รายการ

สปริงแม่พิมพ์

ทั้งหมด

loading