บล็อคเสริม แม่เหล็กถาวร

Optional Induction Blocks

บล็อคเสริมสำหรับ แม่เหล็กถาวรควบคุมด้วยไฟฟ้า ใช้อินดักชั่นบล็อคเพื่อหนุนชิ้นงานและไม่ให้กัดไปโดนผิวหน้าแม่เหล็ก ช่วยยืดอายุการใช้งานแม่เหล็ก และยังช่วยเป็นจิ๊กในการวางชิ้นงาน

more
  • Model 03EEPM
  • Manufacturer Code EEPM