แม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า แบบแกนหมุน

Electro-Permanent Magnetic Chuck Axis Index

แม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า แบบแกนหมุน Earth-Chain EEPM แต่ละหน้าสามารถเปิดปิดแรงแม่เหล็กแบบแยกอิสระ ทำงานได้สูงสุด 4 หน้า

สเปค และ ข้อมูลการใช้งานตามความต้องการเฉพาะงาน โปรดติดต่อฝ่ายเทคนิคของเรา

more
  • Model 03EEPM
  • Manufacturer Code EEPM