แม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า มีร่อง

Electro-Permanent Magnetic Chuck T-Slot

แม่เหล็กถาวร แบบมีร่อง T-Slot ควบคุมด้วยไฟฟ้า Earth-Chain EEPM สำหรับงานมิลลิ่งชิ้นงานขนาดใหญ่

more
  • Model 03EEPM
  • Manufacturer Code EEPM
เลื่อนได้
แม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยไฟฟ้า มีร่อง drawing
Order Code Dimension
(L x W x H)
A B C D PITCH POLE No. Poles Weight (kg) AC 220V AC 380V ~ 440V
Current AMP Controller (Included) Current AMP Controller (Included)
03EEPM-30100SL 990 x 300 x 85 680 340 246 - 10 50
x
50
56 160 32A C2 13A C2
03EEPM-40100SL 990 x 420 x 85 680 340 366 183 84 225 25A C4 13A C4
03EEPM-50100SL 990 x 480 x 85 680 340 426 213 98 260 24A C4 13A C4
03EEPM-60100SL 990 x 600 x 85 680 340 546 273 126 320 28A C4 23A C4
03EEPM-3040TA 430 x 300 x 70 335 - 227 - 12 50 13A C1 17A C1
03EEPM-4050TA 530 x 440 x 70 450 225 386 - 24 80 20A C1 11A C1
03EEPM-5080TA 790 x 530 x 70 690 345 440 220 32 180 31A C1 14A C1
03EEPM-60100TA 990 x 600 x 70 890 445 520 260 72 240 14A C4 13A C2
เลื่อนได้